فروض محروسة
فروض محروسة

فروض المراقبة المستمرة

L’évaluation des acquis est indispensable à l’enseignant dans la conduite de son enseignement. Il lui appartient d’en diversifier le type et la forme : évaluation écrite ou orale, individuelle ou collective

Prof: A. Aakoubi   -   Etablissement: Oued eddahab   -  Ville: Tiflet application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 4 : 2014-2015      06- 04- 2015 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 6 : 2014-2015      06- 04- 2015 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 7 : 2013-2014      13- 05- 2014 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 6 : 2013-2014      13- 04- 2014 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 4 : 2013-2014      25- 01- 2014 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 2 : 2013-2014      10- 12- 2013 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 1 : 2013-2014      28- 10- 2013 Prof: Prof. Karima   -   Etablissement: Oued eddahab   -  Ville: Tiflet application/pdf   فرض محروس رقم 05 : 2010-2011      01- 03- 2011 application/pdf   فرض محروس رقم 4 : 2010-2011      20- 01- 2011 application/pdf   فرض محروس رقم 4 : 2010-2011      12- 01- 2011 application/pdf   فرض محروس رقم 8 : 2009-2010      22- 04- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 7 : 2009-2010      15- 04- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 6 : 2009-2010      06- 04- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 5 : 2009-2010      16- 03- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 2 : 2009-2010      24- 11- 2009 Prof: A. Belkhatir   -   Etablissement: charif al idrissi   -  Ville: Benslimane application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 07 : 2010-2011      10- 06- 2011 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 06 : 2010-2011      06- 05- 2011 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 05 : 2010-2011      31- 03- 2011 application/x-shockwave-flash   فرض محروس رقم 4 : 2010-2011      20- 01- 2011 application/pdf   فرض محروس رقم 3 : 2010-2011      27- 12- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 2 : 2010-2011      30- 11- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 1 : 2010-2011      25- 10- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 3 : 2009-2010      02- 11- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 4 : 2009-2010      02- 11- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 5 : 2009-2010      02- 02- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 1 : 2009-2010      20- 10- 2009 application/pdf   تصحيح الفرض المحروس رقم1 : 2009-2010      20- 10- 2009 Prof: A. Achak   -   Etablissement: Oued eddahab   -  Ville: Tiflet application/pdf   فرض محروس رقم 1 : 2011-2012      27- 10- 2011 Prof: مصطفى حايمد   -   Etablissement: ثانوية عبد الله الشفشاوني   -  Ville: أولاد تايمة application/pdf   فرض محروس رقم 1 : 2010-2011      26- 10- 2010 application/pdf   فرض محروس رقم 2 : 2009-2010      22- 12- 2009